Зочинд хүргэх зар, мэдээлэл

Докторын диссертаци, магистрын ажил бичих арга зүйн зөвлөгөө өгнө

Монголын бодлогын судалгааны анхны байггууллага болох Геополитик судлалын хүрээлэнгийн өндөр түвшингийн эрдэмтэд олон улсын харилцаа, аюулгүй байдлын судалгаанд хамаарах сэдвээр докторын диссертаци, магистрын ажил бичиж байгаа хүмүүст дараах чиглэлүүдээр арга зүйн зөвлөгөө өгч, туслалцаа үзүүлнэ:

  • Сэдвээ сонгох, томъёолох, сэдвийн танилцуулга бичих, бүтцийн төлөвлөгөө боловсруулах;
  • Судалгаанд ашиглах материал, эх сурвалжаа эрж хайх;
  • Хураангуйг боловсруулах, англи, орос, хятад хэл рүү орчуулах;
  • Диссертаци, магистрын ажлын бичвэрт хэллэг, найруулгын редакци хийх.

Геополитик судлалын хүрээлэнгийн ажлын алба

Холбогдох утас, и майл:

Утас:            99060275. 93138353

И майл:        igsmongolia@gmail.com

Advertisements